Du er her: Metodeguiden Kvantitativ metode Online survey

Online survey

Flere og flere steder kan man på internettet oprette sine egne spørgeskemaer og få respondenter til at udfylde dem online. Der er mange fordele forbundet med online spørgeskemaer. Først og fremmest er der få omkostninger forbundet med at gennemføre undersøgelser over internettet, og man kan hurtigt indsamle mange besvarelser. Derudover findes der mange attraktive designs og formater, som undersøgeren kan gøre brug af og dermed tilrettelægge spørgeskemaet så godt som muligt. Fleksibiliteten ved online spørgeskemaer er ligeledes essentiel da geografien ikke bliver en forhindring, og man når ud til alle respondenter på samme måde. Derudover er der bevis for, at man ved anvendelse af online spørgeskemaer mindsker ubesvarede dele af spørgeskemaer, hvilket vil sige, at man mister mindre data end ved for eksempel at uddele spørgeskemaer i fysisk form. Samtidig viser undersøgelser, at åbne spørgsmål bliver besvaret mere detaljeret, når respondenter udfylder spørgeskemaerne online. Endelig er databehandlingen ofte automatisk styret, hvilket gør, at man mindsker tilfældige fejl i databehandlingen og altså forhøjer reliabiliteten

Responsraten er til gengæld ofte lav set i forhold til fysiske spørgeskemaer. Samtidig har man mindre kontrol over respondenterne i forhold til personlige interviews og trykte spørgeskemaer, som man selv uddeler. Det er usikkert, om respondentgruppen reelt er dem, man forventer og man må derfor være opmærksom på om det kan forstyrre resultaterne. Derudover er det en ulempe at man kun kan komme i kontakt med den del af populationen, der er tilgængelige online. Det forventes dog, at problemet vil blive mindre, da flere med tiden vil blive tilgængelige online. Yderligere koster det for nogen respondenter penge at være online, derfor skal de være særligt motiverede for at besvare spørgeskemaet. Det er dog også et problem, man forventer bliver mindre med tiden. I forhold til problemet med subjektive besvarelser er det vigtigt at understrege respondentens anonymitet. Denne kan nemlig betvivles, når respondenten skal afsende sin besvarelse fra mail eller anden web-adresse, som respondenten kan spores tilbage til. Se mere om fordele og ulemper ved at anvende online spørgeskemaer fremfor interview, telefoninterview, fysiske-, e-mail- og web- spørgeskemaer under surveytyper eller i Bryman side 677-678. 

1948 / i42