Du er her: Metodeguiden Kvantitativ metode Formulering af spørgsmål

Formulering af spørgsmål

Det kræver et grundigt forarbejde at lave en god undersøgelse og det er altid en vigtigt at have en klar problemformulering. Når undersøgelsen er baseret på interviews eller spørgeskemaer, er en klar problemformulering netop udgangspunktet for, at man efterfølgende kan formulere nogle klare spørgsmål. Det er meget vigtigt, at spørgsmålene er gennemtænkte, før man påbegynder sin undersøgelse. Herunder overveje om det er mest hensigtsmæssigt at anvende lukkede spørgsmål eller åbne spørgsmål.

Nogle generelle retningslinjer for formulering af spørgsmål til spørgeskema eller interviewguide er gode at kende. Spørgsmålene skal være formuleret præcist for at minimere respondenternes mulighed for fortolkning. Anvend derfor et simpelt dagligdagssprog. Et entydigt let forståeligt spørgsmål øger chancen for et entydigt svar. Samtidig øger det chancen for, at respondenterne opfatter spørgsmålet ens, og besvarelserne bliver dermed mere sammenlignelige. Spørger man om to ting på samme tid, kan det være svært at vurdere hvilket spørgsmål, svaret henviser til. I selve spørgsmålskonstruktionen er det en god ide at undgå negationer, da det let kan misforstås af respondenten. Ligeledes er det en fordel at undgå superlativer, da det også kan virke forstyrrende. Overvej også hvad respondenten kan forventes at vide på forhånd, og undgå at medtage implicitte antagelser i spørgsmålet. Undgå også at lave ledende spørgsmål som kan påvirke respondenten i bestemte retninger.

(evt. Hvis man ønsker at gentage en undersøgelse, skal man overveje, om man vil bevare undersøgelsens sammenligningsgrundlag, og derved anvende de præcis samme spørgsmål. Finder man fejl i spørgeskemaet, som man ønsker at ændre for at forbedre undersøgelsen, forsvinder sammenligningsgrundlaget. Dog opnår man måske mere valide resultater af en ny undersøgelse med forbedrede spørgsmål. Begge valg kan være hensigtsmæssige. Det vigtigste er, at man overvejer hvilken strategi, man vil anvende og er opmærksom på konsekvenserne for valget.)

 

2029 / i42