Du er her: Metodeguiden Kvantitativ metode Åbnede og lukkede spørgsmål

Åbnede og lukkede spørgsmål

Spørgsmålstyper kan overordnet inddeles i to kategorier, åbnende og lukkede spørgsmål.

Ved åbne spørgsmål kan respondenten frit afgive svar både i form af tal eller tekst. De åbne spørgsmål anvendes med henblik på at indsamle kvalitativ data, som efterfølgende behandles gennem kodning.

Ved lukkede spørgsmål skal respondentens besvarelse vælges ud fra et fast sæt svarmuligheder. De lukkede spørgsmål anvendes med henblik på kvantificering. Data behandles derfor efterfølgende i forhold til måleniveauer og analyseres derudfra.

1950 / i42