Du er her: Metodeguiden Om MetodeGuiden

Om MetodeGuiden

MetodeGuiden er en hjælp til studerende på alle videregående uddannelser. Den giver et overblik over de forskellige metoder der anvendes i humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning.

MetodeGuiden hjælper dig med..

  • At få overblik over centrale metoder, fx eksperimenter, spørgeskemaundersøgelser, tekst-studier, deltagerobservation, og interviews.
  • At vurdere de enkelte metoders fordele og ulemper.
  • At genopfriske bestemte metodiske tilgange og problemstillinger i forbindelse med opgaveskrivning.
  • At vælge den mest hensigtsmæssige metode til et bestemt spørgsmål.
  • At få adgang til litteratur og andre ressourcer på specifikke uddannelser, fx historie, antropologi, religionsvidenskab.

Du nemt kan finde informationer inden for dit interessefelt.

Opdelingen mellem kvalitative tilgange og kvantitative tilgange er udgangspunktet (se menuen til venstre).

Hvis du søger en forklaring på et bestemt begreb, fx strukturerede interviews, sampling, variabler, eller validitet, kan du bruge den alfabetiske oversigt over alle MetodeGuidens artikler ude i menuen til venstre.

Hvis du søger viden om metodiske begreber og problemstillinger på en bestemt uddannelse kan du klikke på den specifikke uddannelse under specifikke uddannelser i menuen til venstre. 

MetodeGuiden er under stadig opbygning. Alle kommentarer og forslag til forbedringer er derfor meget velkomne. Kontakt  Uffe Schjødt (us@cas.au.dk), Anne Buch (anbm@cas.au.dk) eller Kristoffer L. Nielbo (kln@cas.au.dk)

5173 / i42