Om MetodeGuiden

MetodeGuiden er en hjælp til studerende på alle videregående uddannelser. Den giver et overblik over de forskellige metoder der anvendes i humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning.

MetodeGuiden hjælper dig med..

  • At få overblik over centrale metoder, fx eksperimenter, spørgeskemaundersøgelser, tekst-studier, deltagerobservation, og interviews.
  • At vurdere de enkelte metoders fordele og ulemper.
  • At genopfriske bestemte metodiske tilgange og problemstillinger i forbindelse med opgaveskrivning.
  • At vælge den mest hensigtsmæssige metode til et bestemt spørgsmål.
  • At få adgang til litteratur og andre ressourcer på specifikke uddannelser, fx historie, antropologi, religionsvidenskab.

Du nemt kan finde informationer inden for dit interessefelt.

I stedet for den traditionelle opdeling mellem kvantitativ og kvalitativ metode, tager siden udgangspunkt i forskellige metodiske undersøgelsesdesigns. Moderne forskning er til stadig højere grad tilbøjelig til at blande forskellige metodiske tilgange for at opnå det bedste resultat; dette skulle siden gerne understøtte. 

Hvis du søger en forklaring på et bestemt begreb, fx strukturerede interviews, sampling, variabler, eller validitet, kan du bruge den alfabetiske oversigt over alle MetodeGuidens artikler ude i menuen til venstre.

MetodeGuiden er under stadig opbygning. Alle kommentarer og forslag til forbedringer er derfor meget velkomne. Kontakt  Uffe Schjødt (us@cas.au.dk), Anne Buch (anbm@cas.au.dk) eller Kristoffer L. Nielbo (kln@cas.au.dk)