Du er her: Metodeguiden Introduktion til metode

Introduktion til metode

Introduktion

Velkommen til metodeguiden på Aarhus Universitet. I denne guide har du mulighed for at læse dig gennem tre grundlæggende metoder, der anvendes inden for en bred række af fag, samt at slå op under diverse begreber i den alfabetiske oversigt.

Guiden henvender sig til universitetsstuderende på enten bachelor- eller kandidatniveau, der har brug for metodiske værktøjer i forbindelse med et projekt eller et metodefag. Guiden er ment som en generel introduktion til konkrete metoder, metodiske begreber samt fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

Metode er et begrebstungt fag. Derfor vil du i venstre side kunne finde en alfabetisk oversigt over de begreber, der bliver brugt løbende rundt i guiden og hurtigt finde derhen til, hvor begrebet er forklaret.

Guiden skal kunne bruges som et opslagsværk, hvor man nemt og hurtigt kan finde viden, fordele og ulemper ved de konkrete metoder. Det er derfor ikke en forudsætning for guiden, at du læser den fra ende til anden. 

Generelle begreber

Population (N):Befolkningen som samplet kommer fra

Sample (n):Det udsnit af den samlede population, der udvælges til at undersøges nærmere

Sample frame:Den konkrete liste over alle enhederne i populationen. Den vil afhænge af projektets design, men det kan eksempelvis være en telefonbog, folkeregisteret eller en liste over alle personer på universitetet. 

Sampling:

 • Probability sampling
  • Simple-random-sampling
  • Systematic sample
  • Stratificeret sample
  • Multi-stage-cluster
 • Non-probability sampling
  • Convenience
  • Snowball
  • Quota

 

Deduktion:

Induktion:

Abduktion:

Variable:

Validitet:

 • Ekstern:
 • Intern:
 • Økologisk: 

Reliabilitet:

Replicerbarhed:

5260 / i42