Du er her: Metodeguiden Eksperimentel metode Quasiforsøg

Quasiforsøg

Et quasiforsøg er forsøg hvor man ikke har fuld kontrol over sit forsøg og dermed heller ikke fuld inter validitet. Der kan være mange forskellige elementer der gør et forsøg til et quasiforsøg. Et af de tilfælde man ofte ser, er mangel på tilfældig allokation. Hvis alle deltagere i forsøget ikke har lige stor mulighed for at blive allokeret til alle testgrupper, er der ikke tilfældig allokation. Dette ses f.eks. i forsøg hvor man ønsker at undersøge to forskellige befolkningsgrupper. Her er det centralt for forsøget at alle deltagere fra hver befolkningsgruppe bliver behandlet på det hensigtsmæssige måde. Ønsker man at undersøge forskellen på kristne og ikke-kristne er man tvunget til at sørge for, at de kristne kommer i ”kristne gruppen” og ikke-kristne i ”ikke-kristne gruppen”. Fordelen ved quasiforsøg er at man kan sikre sig at det er de rigtige deltagere man undersøger på den måde man havde til hensigt.

Der er flere elementer der gør et quasiforsøg til et quasiforsøg, så som manglende kontrol over de uafhængige variabler. For mere se litteratur [Jeg har svært ved at finde litteratur]

 

 

1967 / i42