Du er her: Metodeguiden Alfabetisk oversigt Skalaer

Skalaer

En skala referer til en målestok, hvorpå man kan omsætte svaret på et spørgsmål til en målbar score. Scoren på et enkelt spørgsmål kan stå alene, men ofte summeres scoren på en hel række spørgsmål til forskellige typer indeks. Summerede skalaer kan således anvendes som værktøj til at måle et givent fænomen der ellers kan være vanskeligt at måle eller i forhold til begreber, hvor ingen direkte måling er mulig. I forbindelse med religion findes der for eksempel en summeret skala der kan måle respondenters religiøsitet.

I religionspsykologiske og sociologiske undersøgelser anvendes skalaer på mange forskellige måder. Først og fremmest skelnes der mellem to former for skalaer: responsskaler (enkel skala) og summerede skalaer Begge former er ofte interessante i forhold til spørgeskemaer hvor respondenten skal besvare en række spørgsmål. De to former for skalaer skal forstås således: 

Responsskaler: Er en enkel målestok med en række rangordnede værdier som respondenter skal vælge imellem, ved besvarelse af det enkelte spørgsmål. Der findes mange forskellige responsskalaer og skalavalget i en undersøgelse afhænger af problemstillingen, typen af spørgsmål og den analyse man efterfølgende ønsker at udføre.

Summerede skalaer: Er permanente måleinstrumenter der ofte er udarbejdet af psykometrien. Skalaen skal forstås som et værktøj man kan bruge til at måle forskellige tilstande som ellers kan være svære at bestemme. Når man anvender skalaerne i sin egen undersøgelse kan man tilmed sammenligne med andre undersøgelser, som anvender samme skala.

Ved udformningen af et spørgeskema er det en god idé at overveje hvilken responsskala der med fordel kan anvendes i undersøgelsen. Derudover om der findes en summeret skala som kan bruges i undersøgelsen. Skalaerne kan se meget forskellige ud og man bør altid overveje hvilken skala man vil anvende på baggrund af hvilken problemstilling man ønsker at besvare. 

Under skalatyper findes de mest anvendte skalaer der er gode i forhold til konstruktionen af et spørgeskema. Det er dog altid en god ide at rådføre sig ved sin vejleder inden man vælger hvilken skala man vil anvende, da det kan være meget specifikt hvilken skala der passer til en given problemstilling. Se også formulering af spørgsmål inden du påbegynder undersøgelsen. 

Fanerne herunder kan samtidig hjælpe med at finde ud af hvilken skala der er relevant for netop den undersøgelse man er i gang med. De mest anvendte summerede skalaer indenfor religionspsykologi findes under oplevelsesskalaer, adfærdsskalaer, personlighedstræk. Derudover kan du finde ud af hvilke fejlkilder i skalaer det er en god ide at være opmærksom på.

1917 / i42