Sampling

Sandsynlighedssampling

Sampling er den proces, hvor man udvælger et sample ud fra sin population. Da formålet med et sample er, at kunne sige noget generelt om populationen, er det vigtigt at skaffe et sample, der er repræsentativt. Den bedste måde at sikre sig et repræsentativt sample er ved en tilfældig udvælgelse af deltagere, hvor alle i populationen har lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt. For at det kan lade sig gøre, kræver det i udgangspunktet, at man har en liste over alle individer i populationen.

Nedenfor er angivet eksempler på samplingstrategier, hvor alle i populationen har lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt som en del af sample. 

Simpel tilfældig sampling

Systematiske sampling 

Stratificeret tilfældig sampling 

Klynge sampling – flere stadier 

Ikke-sandsynlighedssampling

Det er ikke altid muligt at skaffe en liste over alle individer i populationen, og man kan derfor blive nødt til at vælge sit sample på en ikke- tilfældig måde. I så fald er det er vigtigt at overveje hvordan samplingmetoden kan have indflydelse på, om en undergruppe af populationen er over- eller underrepræsenteret (for flere detaljer se Selektionbias). En skæv fordeling kan påvirke resultaterne og dermed få betydning for, hvem man kan generalisere sine resultater til.

Nedenfor er angivet eksempler på sampling, hvor hver enhed i populationen ikke har lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt som en del af sample. 

Kvote sampling

Bekvemmelighedssampling

Formålsrettet sampling

Snowball sampling

Selvudvælgelse

5119 / i42