Sample

Et sample, eller stikprøve som det hedder på dansk, er de enheder man udvælger fra sin population og som man laver sin undersøgelse på. Alt efter hvilken slags undersøgelse og hvilken metode man benytter sig af, kan størrelsen af ens sample variere. Størrelsen af ens sample vil også variere alt efter hvor meget kontrol man har over sine variabler og hvordan ens population er. Hvis ens populationer er meget homogen kan man vælge et mindre sample end hvis ens population er meget heterogen.

Se sampling for en uddybende beskrivelse af konstruktionen af et sample.

Litteratur:

Hugh Coolicans Research Methods and Statistics in Psychology (2009), 38-48.

Alan Bryman Social research methods 4th edition (2012), Kap. 8

1969 / i42