Population

En population er den samlede enhed af det man ønsker at beskrive i sin undersøgelse. Dette vil som oftest være personer, men kan også være grupper, firma, artikler om et emne osv. Hvis en population er stor kan det være svært og omkostningsrigt at indsamle data fra alle enheder. Derfor laver man en stikprøve (Se Sample) ud fra populationen. Dette vil sige, at man udtager en mindre del af populationen, som man laver sin undersøgelse på.

Se også sampling for mere information om population.

1968 / i42